Bel direct: 0182 597 300
Menu

4 aandachtspunten voor de woningbouw in 2020 

vier aandachtspunten woningbouw 2020Update: 2-5-2019

De huizenprijzen zijn explosief gestegen. Vooral de enorme toename in het verschil tussen vraag en aanbod speelt een grote rol. De instapprijzen van nieuwbouw stijgen ook enorm. Recent verscheen ons nieuwe Element. Dit keer stond de woningbouw centraal. De woningmarkt is het werkgebied van veel aannemers, bouwers en timmermannen. 

Waar staat de woningbouw op dit moment? Wat zijn belangrijke aandachtspunten voor de woningbouw in 2020 en de toekomst. We deden een klein onderzoek. In dit blog delen we onze ontdekkingen en de verwachtingen, samengevat in 4 aandachtspunten! 

1) Vertrouwen in de woningmarkt 

Het sentiment van kopers is gedaald volgens de markindicator van Vereniging Eigen Huis. Dat is een goede barometer voor het gevoel op de woningmarkt. Dit heeft onder andere te maken met het gebrek aan vrije koopwoningen, maar ook de prijsontwikkeling maakt het steeds lastiger om de woningen te financieren. Het vooruitzicht is dat de stijgingen van de prijzen nog niet aan zijn eind zijn. Ook de prijzen van nieuwbouwprojecten stijgen. Complexe ontwikkelplannen zorgen voor de vertraging in de afgifte van vergunningen. In de eerste twee maanden van dit jaar zijn er 27 procent minder vergunningen afgegeven in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, deelde Cobouw kortgeleden. Er is meer tijd nodig voor het ontwikkelen van geschikte en passende projecten. Daarnaast zorgt capaciteitstekort bij gemeenten en projectontwikkelaars dat woningbouw met vertraging van start gaan. Prijzen worden ook opgestuwd door het gasloos bouwen. Voor nieuwbouw geldt sinds 1 juli 2018 een aardgasverbod. Dat betekent geen nieuwbouw dat na dit datum een vergunning heeft gekregen op aardgas mag worden aangesloten. 

2) Beschikbare locaties 

Het aantal vergunningen voor nieuwbouwwoningen groeit niet meer. Er is een tekort aan bouwlocaties en plancapaciteit, zowel bij ontwikkelaars als gemeenten, schrijft het ING. De banken verwachten dan ook dat de markt tot rust komt en stabiliseert. Dat heeft te maken met verschillende factoren, waar onder de economische onzekerheid op wereldniveau. Zo stevenen we af op een flink woningtekort, zowel in huur- als koopwoningen. Ingeschat is dat er in 2050 ongeveer 700.000 extra woningen nodig zijn. Er is dus behoefte aan alternatieven! 

3) Woonvormen 

Er is een ontwikkeling gaande waarbij de focus wordt verlegt naar binnenstedelijk bouwen. We zien een toename van zelfstandige huishoudens naar 2030 toe. De voorkeuren van huishoudens zal ook gaan veranderen. Mensen krijgen behoefte om snel fysiek contacten te kunnen leggen en de interesse naar culturele voorzieningen in de buurt wordt ook groter. Deze ontwikkelingen hebben ook een grote consequentie voor de manier van bouwen. We zien dat er een verschuiving plaatsvindt op de woningmarkt. Steeds meer kleine huishoudens die behoefte hebben aan een omgeving waar alles te vinden is. We zien daarin hele mooie projecten ontstaan in binnensteden waarin bijvoorbeeld kantoorpanden worden ongebouwd tot woningen. Daarnaast groeit er ook de behoefte aan groen, waardoor er mooie projecten ontstaan met bewoners op het gebied van bijvoorbeeld stadstuinen en gezamenlijke voorzieningen voor leefbaarheid. Hierin is nog heel veel te ontwikkelen en dat zal ook hard nodig zijn. Een andere manier van wonen vraagt om een andere manier van bouwen. 

4) Transport bewegingen 

In de steden, waar de meeste woningen worden gebouwd, is een sterke behoefte in het terugdringen van het aantal transportbewegingen. Dat is een uitdaging voor aannemers, bouwers en toeleveranciers. Als totaalleverancier van bouwmaterialen hebben wij ons in juni 2018 aangesloten bij de Green Deal Bouwlogistiek. Een initiatief van Bouwend Nederland en de overheid. De Green Deal is een samenwerkingsverband tussen verschillende marktpartijen, overheden, brancheverenigingen en kennisinstituten. Het doel? Een duurzamer, efficiënter en slimmer bouwproces in 2020. Dat is mooi. U als bouwer en aannemer kan daarvan profiteren met slimme logistiek.

Welke uitdagingen ziet u voor de woningbouw? Laat het ons weten in een reactie op LinkedInUiteraard, wij denken graag met u mee als leverancier van bouwproducten. Heeft u een project met uitdagingen in binnenstedelijk gebied? Neem contact met ons op. Dat kan door het sturen van een bericht of bellen naar 0182 597 300.


Anderen bekeken of lazen ook.. 

 

 


Deel dit artikel