Ga naar hoofd inhoud
Duurzaamheidsklassen van hout: bepalen en toepassen

Duurzaamheidsklassen van hout: bepalen en toepassen

Duurzaam bouwen met hout

Op zoek naar duurzaamheidsklassen van het hout? De duurzaamheidsklasse vertelt iets over de verwachte levensduur van hout. Dit artikel vertelt je kort hoe duurzaamheidsklassen van hout zijn bepaald, het geeft u een overzicht plus tips voor het toepassen. 

Duurzaamheidsklassen van hout: de bepaling

Duurzaamheidsklassen van het hout: hoe wordt dat bepaald? Voor verwerkt hout in Nederland is weerstand van houtsoort tegen schimmel en bacteriële aantasting van groter belang dan de weerstand tegen insectenaantasting. Dit heeft te maken met het feit dat wanneer de omstandigheden voor schimmel- of bacteriële aantasting gunstig zijn, deze vormen van aantasting ook zullen optreden. Infectie kan altijd overal plaatsvinden. Bij insectenaantasting is juist de infectiebron van cruciaal belang. Vandaar dat voor toepassingen van bepaalde houtsoorten meestal alleen naar de duurzaamheid tegen schimmel- en bacteriële aantasting wordt gevraagd en niet naar de duurzaamheid tegen insectenaantasting.

De duurzaamheid tegen schimmel- en bacteriële aantasting werd in het verleden bepaald door een zogenaamde kerkhofproef. Hierbij werden houten staken van 25 x 50 x 500 mm in de grond gezet. Elk jaar werden de houten staken op aantasting beoordeeld door er met een hamer tegen te slaan. Brak de houten staak, dan was de proef voorbij. Op grond van deze beproeving zijn duurzaamheidsklassen vastgesteld. Deze duurzaamheidsklassen zijn vastgelegd in NEN-EN 350: ‘Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde producten’.

Duurzaamheidsklassen van hout: een overzicht

De duurzaamheidsklasse van hout varieert van één tot vijf. Klasse één is het zeer duurzaam en klasse vijf is niet duurzaam. Bij duurzaamheidsklasse één heeft het hout een levensduur van 25 jaar en langer. Bij duurzaamheidsklasse vijf is dat minder dan 5 jaar.

Klasse

Omschrijving

Levensduur hout

Houtsoorten*

1

zeer duurzaam

25 jaar en langer 

o.a.: Azobe, Billinga, Niove

2

duurzaam

15 tot 25 jaar 

o.a. Kapur, Iroko, Merbau, Meranti, Eiken, Mahonie

3

matig duurzaam

10 tot 15 jaar

o.a.: Douglas, Lariks, Grenen

4

weinig duurzaam

5 tot 10 jaar 

o.a: Vuren

5

niet duurzaam

minder dan 5 jaar 

o.a. Berken, Beuken

Tips voor het toepassen en gebruiken

Er is de laatste decennia veel onderzoek gedaan. Waarnaar? Naar hout in verschillende toepassingen. Toepassen is ervaring opdoen. Bij het toepassen van hout is de keuze van de juiste houtsoort erg belangrijk.

Belangrijke aspecten zijn: detaillering, houtkeuze, keuze van de afwerking en onderhoud. Voor het verkrijgen van een lange levensduur en het voorkomen van houtsoorten die eigenlijk ‘te goed’ zijn voor een bepaalde toepassing, zijn naast certificering de volgende zaken belangrijk:

  • Er moet een goed ontwerp en een goede detaillering worden gekozen, zodat geen of slechts geringe aantasting plaatsvindt.  
  • De natuurlijke duurzaamheid van de gekozen houtsoort wordt afgestemd op de toepassing en op de gewenste levensduur.
  • Het hout wordt verwerkt door een hout be-of verwerker met voldoende kennis over de specifieke eigenschappen van de houtsoort.
  • De afwerking van het hout is in overeenstemming met de toepassing en detaillering, zodat het hout goed beschermd wordt tegen klimaat invloeden en dat minimale vochtbelasting optreed.

Vragen over hout?

Heeft u nog onbeantwoorde vragen over duurzaamheidsklassen van hout? Neem contact op met ons team. Dit kan door het bellen naar: 0182 597 300 of stel uw vraag eenvoudig via onze website. Wilt u hout producten bekijken of bestellen? Ga naar onze webshop!