Ga naar hoofd inhoud
Waar liggen kansen voor duurzame en efficiënte bouwlogistiek?

Waar liggen kansen voor duurzame en efficiënte bouwlogistiek?

Rondetafelgesprek bouwlogistiek

Update 29 september 2022

Emissievrije zones in Nederland: vanaf 1 januari 2025 hebben minimaal dertig steden in Nederland een zero-emissie zone. Wat betekent dit voor uw bedrijf? Als totaalleverancier voor de bouw komen wij dagelijks in de (binnen)steden voor het brengen van materialen. Wat betekent deze nieuwe regelgeving voor onze logistieke service? Daarnaast is er meer dan één reden waarom bouwers en toeleveranciers de organisatie van efficiënte bouwlogistiek hoog op de agenda moeten zetten.

Op 21 september organiseerde Verdouw daarom een rondetafelgesprek. We gingen in gesprek met bouwers, aannemers, installateurs en transporteurs over het organiseren van duurzame en toekomstbestendige bouwlogistiek. Onze twee gastsprekers Alexander de Vries (Hoogleraar Logistics Hogeschool Rotterdam) en Paul van den Hurk (Logistiek Makelaar, Zuid Holland Bereikbaar), deelden interessante inzichten met ons.

Noodzaak van efficiënte bouwlogistiek

De komende jaren gaat er veel gebouwd worden in de Nederland. Voor 2030 staan er al ruim 900.000 woningen op de rol. Daarnaast worden er grote renovatie projecten gepland. Ook wordt er intensief onderhoud uitgevoerd aan onze infrastructuur, dat op veel plekken dateert uit de jaren ’50, ’60 en ’70. Daarbij is ook de stikstofproblematiek aan de orde van de dag. Al deze vraagstukken bieden kansen voor het toepassen van slimme bouwlogistiek.

Bundelconcepten en hubs

Bij het huidige bouwproces zijn veel partijen betrokken. Alexander de Vries: “Er lijkt een gat te zitten tussen ontwerp, projectplanning en tactische inkoop (behoefte, selecteren en contracteren) enerzijds. En de operationele inkoop (bestellen, afleveren, bewaken en evalueren), waaronder de logistieke afstemming tussen transporteur, gemeente/provincie en bouwplaats, anderzijds. Zoveel verschillende partijen, zoveel projecten, zoveel belangen. Hoe pak je dat landelijk aan?” Onderzoeksresultaten (bron: HR Sharing Logistics) laten zien dat bundelen (ritten combineren), het delen van (vervoers)middelen en bouwhubs oplossingen zijn die veel kans van slagen hebben. Grote bouwers zoals Volker Wessels maken al gebruik van bouwhubs. Voor het MKB kan deze investering het beste gezamenlijk worden opgepakt.

Beter benutten van capaciteiten

Eén van de mogelijkheden voor deze MKB bedrijven is het toepassen van deeleconomie concepten waarbij vooral vrachtwagens en bestelbusjes voor de aanlevering van personeel, materiaal en materieel gedeeld kunnen worden. Dit kan leiden tot lagere operationele kosten en een duurzamere inzet van de middelen. Echter wordt het toepassen van een deeleconomie belemmerd door de huidige business modellen en positie van veel bedrijven. Het is zaak dat de business case duidelijk moet zijn voor alle partijen (bouwers, transporteurs, toeleveranciers) voordat er met dergelijke oplossingen gewerkt kan worden. Daarom is het belangrijk dat bedrijven dit voor zichzelf helder hebben en samenwerking opzoeken met andere belanghebbenden in de branche.

Als leverancier van jouw bouwmaterialen nemen we graag de coordinatie over. Naast onze dagleveringen brengen we je materialen ook op hoogte en verpakt zoals jij dat wilt. Lees meer over logistiek en dagleveringen

Samenwerking in slimme logistiek

Bundeling lijkt centraal te staan binnen de organisatie van slimme bouwlogistiek, bijvoorbeeld via een hub. Maar ook door het bundelen van vracht, of samen rijden. We kunnen concluderen dat vooral (nieuwe) samenwerkingen belangrijk gaan zijn in de toekomst. Samenwerkingen tussen vervoerders en toeleveranciers maar ook tussen bouwers onderling (deelhub). Het is nodig dat toeleveranciers eerder aan tafel komen zodat zij beter mee kunnen denken over hoe de logistieke stromingen strakker georganiseerd kunnen worden. Hierdoor is de toeleverancier, zoals Verdouw, ook beter in staat de kostenreductie in beeld te brengen, zodat de bouwer extra gemotiveerd wordt om hier op in te zetten.

Het is dus te eenzijdig om te bepalen dat het alleen een probleem van de vervoerder is. Het vergt inspanning van beiden partijen. Echter zal een transporteur en/of toeleverancier wel het meeste volume hebben om deelconcepten ook daadwerkelijk tot een succes te maken en zo op een goede manier de binnenstedelijke bouwplaatsen te kunnen bevoorraden. Daarnaast zou het ook een optie zijn om hubs door te geven van de ene naar de andere bouwpartij. (Deel)hubs laten al veelbelovende resultaten zien op het vlak van het aantal voertuigbewegingen, materiaalverspilling, leverbetrouwbaarheid en zelfs in snellere oplevertijden en een verminder aantal arbeidsongevallen.

De kansen op een rijtje

 • Bouwer & toeleverancier plannen logistiek proces in een vroeg stadium van een project
 • Geen last minute planning vanuit bouwer
 • Bouwer bundelt leveranciers; kies voor 1 of 2 vaste leveranciers per project
 • Onafhankelijk ketenregisseur aanstellen bij een project (dit kan de bouwer, transporteur of toeleverancier zijn) met als doel informatie deling in de keten en planning m.b.t. de toelevering richting de bouwplaats.
 • Maak duurzaam opereren prioriteit en stel daar je kpi’s op af (opdrachtgevers).
 • Delen productiemiddelen via bouwhub
 • Planbaar aanleverproces faciliteren, vanuit transporteur en toeleveranciers
 • Gebruik als transporteur of toelevancier “White labeling” trucks (niet gebonden aan een specifieke aanbieder, klant of bouwplaats)
 • JIT (Just in time)-leveringen
 • Carpooling van persooneel richting bouwplaats (elektrische busjes inzetten)
 • Voor klein materiaal: materiaalkluisjes op centraal punt (en vervolgens met elektrisch voertuig de stad in brengen).

Heb jij ideeën over dit onderwerp of wil je ook deelnemen aan een mogelijk volgend evenement? Houd dan onze Linkedin pagina in de gaten.