Bel direct: 0182 597 300
Menu

Bouwbesluit: hoe zit het met energetische eisen?

Op 23 november jongstleden is het Bouwbesluit gewijzigd. Voor het eerst worden energetische eisen gesteld bij het vervangen van isolatielagen. Eerder dit jaar zijn ook de eisen bij ingrijpende renovatie en toevoegen van nieuwe bouwvolumes aangescherpt. Maar wanneer moet u aan welke eisen voldoen? In dit blog een toelichting. 

Bouwbesluit: energetische eisen

Een kort overzicht. Het gewijzigdige Bouwbesluit kent 4 groepen eisen voor isolatie bij verbouw van bestaande woningen. Het gewijzigde Bouwbesluit kent 4 groepen eisen voor isolatie bij verbouw van bestaande woningen:

1. Gedeeltelijk vernieuwen of veranderen van een woning zoals onderhoud of renovatie.

De basiseis is het rechtens verkregen niveau. Met een minimum warmteweerstand (Rc) van 1,3 m² K/W. Het rechtens verkregen niveau is de warmteweerstand die tijdens de bouw of eerdere renovatie verplicht was

2. Vernieuwen of vervangen van al aanwezige isolatiematerialen.

Hierbij geldt een minimale warmteweerstand (Rc):

  • Vloeren: Rc 2,5 m² K/W
  • Gevels: Rc 1,3 2,5 m² K/W
  • Daken: Rc 2,0 m² K/W

Is het rechtens verkregen niveau beter, dan moet dat worden aangehouden

3. Toevoegen van een dakkapel of aanbouw aan een bestaande woning.

Hierbij gelden de nieuwbouweisen: een minimale warmteweerstand van:

  • Vloeren Rc 3,5 m² K/W
  • Gevels Rc 4,5 m² K/W
  • Daken Rc 6,0 m² K/W.

 

4. Ingrijpende renovatie zoals vernieuwing van het hele dak, inclusief dakbeschot.

Ook hierbij gelden de nieuwbouweisen zoals genoemd bij groep 3

Bouwbesluit: opletten & een voorbeeld

Het is dus opletten. De minimaal vereiste warmteweerstand is afhankelijk van de voorgenomen werkzaamheden Een ongeïsoleerd hellend dak. Bij onderhoud worden de pannen vervangen. Tegelijkertijd wordt van buiten isolatie aangebracht. Maar het dakbeschot aan de binnenzijde blijft zitten. In dat geval gaat het om groep 1, het gedeeltelijk vernieuwen van een woning. De warmteweerstand moet minimaal 1,3 zijn. Wordt tegelijkertijd een dakkapel geplaatst dan moeten de zijwangen, dak en beglazing voldoen aan de nieuwbouweisen: het dak een warmteweerstand van 6,0, zijwangen een warmteweerstand van 4,5 en beglazing met een warmtedoorgangscoëfficiënt van maximaal 1,65. Het toezicht op naleving van het Bouwbesluit ligt bij de gemeente. Ook als er geen omgevingsvergunning nodig is. Stem daarom bij twijfel kort met de gemeente om verrassingen te voorkomen.

Heeft u n.a.v. dit blogartikel een vraag? Stel uw vraag eenvoudig via onze website.

Stel uw vraag

Bron: Woningadvies Revenberg


Deel dit artikel