Bel direct: 0182 597 300
Menu

Duurzaam bouwen: durft u het aan?

Zondag 5 juni staat in het teken Wereld Milieu Dag, een idee van de VN. Over de hele wereld is er op deze dag speciale aandacht voor het milieu. Duurzaam leven betekent leven met de minste impact op het milieu. In dit blog leggen wij uit wat duurzaamheid is en hoe u duurzaam kunt bouwen. Het thema van de Wereld Milieu Dag is bossen. Hoe kunnen we verstandig met de bossen omgaan? Verdouw geeft hier onder andere invulling aan door zoveel mogelijk gecertificeerd hout te leveren. Tot slot leest u wat u zelf kunt doen om duurzaam te ondernemen.

Wat is duurzaamheid?

Duurzaamheid komt er op neer dat in een duurzame wereld mens (people), milieu (planet) en economie (profit) met elkaar in evenwicht zijn. De aarde kan dan onze consumptie dragen, ook op langere termijn. Als er niet duurzaam geleefd wordt, putten we de natuurlijke grondstoffen sneller uit dan ze zich kunnen herstellen. De 'ecologische voetafdruk' is de oppervlakte die nodig is om te voorzien in de levensstijl van een persoon, stad of land. In de westerse wereld is deze voetafdruk zo groot dat er meerdere aardbollen nodig zijn.

Duurzaamheid komt van binnenuit. Het is een levenswijze en daar kies je bewust voor. Dit gaat stapsgewijs en kan niet van de één op de andere dag gebeuren. Het is doel is dat de grondstoffen behouden worden en dat er een gezonde leefomgeving is. Het is onze taak om goed voor de mensen en het milieu te zorgen, niet alleen voor nu, maar ook voor toekomstige generaties. Als wij alle fossiele brandstoffen verbruiken, zal de volgende generatie met een enorm probleem zitten. Dit geldt ook voor vraagstukken als de opwarming van de aarde, CO2-uitstoot en de voedselproblematiek. Het is duidelijk dat duurzaam leven en duurzaam bouwen noodzakelijk is.

Wat is duurzaam bouwen?

De Rijksoverheid zegt over duurzaam bouwen het volgende: 'Duurzaam bouwen betekent dat woningen, gebouwen en andere bouwwerken ontwikkeld en gebruikt worden met respect voor mens en milieu. Kort gezegd willen we huizen die meer energie produceren dan consumeren. Het gaat bij duurzaam bouwen niet alleen om energiebesparing in huizen en gebouwen, maar bijvoorbeeld ook om:

 • gebruik van duurzame materialen die rekening houden het milieu en de gezondheid van bewoners en gebruikers;
 • een gezond binnenmilieu bijvoorbeeld door goede ventilatie om vocht, schimmel en ophoping van schadelijke stoffen te voorkomen;
 • prettige en leefbare huizen, gebouwen, wijken en steden;
 • duurzaam slopen, om de materialen die vrijkomen bij de sloop opnieuw te kunnen gebruiken (hergebruik en recycling);
 • verantwoord watergebruik;
 • voorkomen dat grondstoffen voor bouwmaterialen uitgeput raken.'

 

Waarom duurzaam bouwen?

Het belangrijkste in duurzaamheid is de mens. Ieder gebouw is altijd bedoeld voor mensen. Duurzaam bouwen en verbouwen draagt bij aan een beter milieu en een gezonde woon- en werk- omgeving. Duurzame woningen en gebouwen zijn energiezuiniger en beter voor het milieu dan traditionele woningen en gebouwen. Daarom zijn er subsidies voor duurzaam bouwen te krijgen.

Bij duurzaam ondernemen wordt snel gedacht aan de theorie en de praktische kant. Maar wat vaak vergeten wordt is dat duurzaamheid zich niet laat afdwingen en van binnenuit moet komen. Een organisatie zal eerst zelf moeten verduurzamen, dat is een continu proces. Iedereen binnen een organisatie zal door middel van waarden en normen naar duurzaam ondernemen moeten streven.

VVNH

Verdouw is aangesloten bij de VVNH. Alle leden van de VVNH stellen niet alleen hoge eisen aan de eigen organisatie en hun medewerkers, maar ook aan de duurzame herkomst van hun producten. Alle leden hebben de VVNH gedragscode ondertekend. Alleen de leden mogen de kwalificatie Erkende Houthandel® voeren. Wat is een Erkende Houthandel? Dat is onder andere het volgende:

 • Er wordt uitsluitend hout op de Nederlandse markt gebracht dat voldoet aan de geldende wet- en regelgeving (zowel nationaal als internationaal overeengekomen).
 • Er wordt bij voorkeur hout verhandeld dat aantoonbaar afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen.

 

FSC® en PEFC

Dit jaar is het thema van de Wereld Milieu Dag bossen. FSC en PEFC International zijn officieel goedgekeurde keurmerken door de overheid. Wij hebben beide certificaten in ons bezit en proberen zo veel als mogelijk met één van deze keurmerken in te kopen. Onze certificaten bekijken? Dat kan bij onze pagina over duurzaamheid.

Deze keurmerken zorgen ervoor dat de bossen op onze wereld door middel van verantwoord bosbeheer behouden kunnen blijven. Het leefgebied van planten en dieren wordt beschermd en de rechten van de lokale bevolking worden gerespecteerd. Door voor hout te kiezen met een FSC of PEFC keurmerk draagt u direct bij aan de bescherming van onze wereldwijde bossen en aan een gezonde leefomgeving.

Wat kunt u zelf doen? 3 tips! 

Wat kunt u zelf doen om duurzaam te ondernemen? We hebben drie tips: 

 • Koop FSC- of PEFC-gelabeld hout. Verdouw probeert dit zo veel mogelijk standaard te kopen en te verkopen. Natuurlijk kunt u hier altijd naar vragen.
 • Blijf de voorkeur geven aan hout boven vervangmaterialen. Hout is nog steeds het meest milieuvriendelijk. Belangrijk bij hout: Bepaal de juiste duurzaamheidsklasse en pas deze toe
 • Wees uiteraard altijd zuinig met hout en papier.

 

Het probleem is vaak dat er gebruikt wordt wat er te koop is en wat handig lijkt. Wordt er nagedacht over hoe en waar het gemaakt is en van welk materiaal? Spullen zijn soms zo goedkoop, dat ze snel kapot gaan.

Als u zelf duurzaam probeert te leven en te bouwen en alle andere mensen en bedrijven gewoon doorgaan alsof er niets aan de hand is, dan verandert er weinig in de wereld. Het kan een excuus zijn om niet voor duurzaamheid te kiezen. Duurzaamheid moet daarom niet iets van zijn enkele ondernemers. Omdat iedere burger en ondernemer een ecologische voetafdruk heeft, kan iedereen een bijdrage leveren aan een duurzame wereld.

Alleen van binnenuit!

Duurzaamheid lukt alleen als wij van binnenuit overtuigd zijn dat het anders moet. Het moet een levenshouding worden. Niet alleen gewone mensen moeten de noodzaak hiervan beseffen, maar ook de overheden en bedrijven. Vraag bij één van onze medewerkers naar onze gecertificeerde producten! Contact opnemen kan via de website, maar u kunt ook direct bellen: 0182 597 300

Foto: ParqGreen, Reeuwijk

Gerelateerde blogartikelen

 


Deel dit artikel