Bel direct: 0182 597 300
Menu

Even voorstellen: Verdouw gaat verder!

U heeft er vast al het één en ander van voorbij zien komen, Verdouw gaat verder. Maar wat is Verdouw gaat verder? Verdouw gaat verder is een stichting. Deze stichting is zeer recent (maart dit jaar) opgericht. In dit blogbericht willen wij deze stichting aan u voorstellen. Wat krijgt u te lezen? De plannen, doelen en aanpak van Verdouw gaat verder

Verdouw gaat verder: begin en oprichting

De stichting Verdouw gaat verder is zoals hierboven aangegeven opgericht in maart 2016. Verdouw heeft 'Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen' hoog in het vaandel staan. Voor het jaar 2016 is een samenwerking aangegaan met stichting Proplan. Stichting Proplan wil middelen en mogelijkheden aanreiken voor de allerarmsten, zodat het voor hen (weer) mogelijk wordt hoop voor de toekomst te krijgen ongeacht geloof, ras of etniciteit. Al in 2014 stelde Verdouw bouwmaterialen ter beschikking waarmee huizen hersteld konden worden na de grote overstromingen van 2014 in Bosnië. Vervolgens is in 2015 een truck ter beschikking gesteld om hulpgoederen naar Bosnië te brengen.

Draagvlak van binnen uit

Door de medewerkers van Verdouw is in 2016 een brainstormsessie gehouden wat geleid heeft tot een solide plan om twee huizen te bouwen en een school op te knappen in Kroatië en Bosnië. Alles bij elkaar een enorm project, geschat op een totale waarde van rond de € 75.000,-! De stichting streeft ernaar dit bedrag in 2016 bij elkaar te brengen om zo dit project mogelijk te maken.

School te Modrica

In maart 2016 bezocht ons team de te verbouwen school in Modrica. Het vinden van de juiste woorden om uitdrukking te geven aan onze indrukken is eigenlijk niet mogelijk. Het beste bewijs is misschien wel onze verbazing dat er uiteindelijk ook nog kinderen in de school aanwezig bleken te zijn! En hoe gelukkig zien ze er toch uit! In juni gaat Verdouw gaat verder twee weken naar Modrica voor de verbouw van deze school.Tijdens deze twee weken zullen we, naast het monteren van een nieuw hellend dak, ook drie lokalen en een nieuwe toiletgroep binnen het gebouw realiseren.

Woning te Tuzla

Ook bezochten we de nieuwbouw van het huis in Bosnië. Het huis ligt wat hoger op een heuvel en het zandpad ernaartoe was modderig. Terwijl wij met onze auto omhoog reden passeerden we (naar later bleek) de moeder van het gezin wat in het huis gaat wonen. Samen met haar twee kinderen had ze juist water gehaald in de winkel beneden. Alle drie sleepten ze met twee grote flessen water van ongeveer 3 liter per stuk. Het is daarom belangrijk dat de nieuwbouw ook voorzien gaat worden van stromend water, zodat ze niet (twee)dagelijks met hun water naar boven hoeven te zeulen! In Bosnië betaalt de gebruiker het aansluiten op het waternet zelf, het gebruik van het water is verder gratis. De afstand van de woning naar de openbare weg (waar de aansluiting gemaakt moet worden) is 800 meter en dat omhoog. In april 2016 heeft Verdouw gaat verder met een team van (onder)aannemers de afbouw van deze woning gerealiseerd!

Woning in Kroatië 

Het laatste project wat we gaan realiseren is de nieuwbouw van een woning in Kroatië. Dit project staat gepland voor eind 2016. Kroatië is een land is uit de Europese Unie en dus kan er vrij handelsverkeer plaatsvinden. Verdouw gaat verder heeft het voornemen om deze woning geheel geprefabriceerd in Nederland klaar te maken. Hierbij zullen we gebruik maken van het bestaande netwerk van klanten, leveranciers en collega’s. De uiteindelijke assemblage zal eind 2016 plaatsvinden op locatie in Kroatië.

In beeld: Verdouw gaat verder

In maart brachten collega's een bezoek aan de projecten. Een goed moment om deze beelden vast te leggen in een album. Dit album is hieronder voor u beschikbaar: 

 

Missie en visie: Verdouw gaat verder

Waarom is de stichting Verdouw gaat verder opgericht? De stichting heeft ten doel een bijdrage te leveren aan de bestrijding van de armoede en het bevorderen van duurzame ontwikkeling. Hoe wordt dit gedaan? Door het initiëren, stimuleren en steunen van projecten op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en bestaansmiddelen. Verdouw gaat verder wil dit doel realiseren door:

  • het steunen en/of uitvoeren van sociaal maatschappelijke projecten gericht op duurzame ontwikkeling van de betrokken personen en gemeenschappen;
  • het steunen en/of uitvoeren van activiteiten gericht op het overdragen van kennis aan de doelgroep, zodat zij met verworven kennis zelf activiteiten kunnen verrichten om te voorzien in eigen levensbehoeften;
  • het initiëren en ondersteunen van activiteiten gericht op de bestrijding van (kinder)armoede;
  • het doen van uitkeringen aan algemeen nut beogende instellingen in binnen- en buitenland;
  • het verkrijgen van financiële middelen;
  • het uitvoeren en/of ondersteunen van humanitaire projecten in samenwerking met lokale groeperingen en/of partnerorganisaties;
  • het steunen van initiatieven die gericht zijn op een menswaardig bestaan voor iedereen;
  • het geven van informatie over de projecten en de achtergrond van de projecten; en
  • het bijdragen aan een wereld waarin welzijn en welvaart van burgers op een duurzame manier wordt bevorderd.

Bouwt u ook mee?

Zoals u begrijpt, we zijn er nog lang niet. Dus we gaan verder. Bouwt u mee? We organiseren tal van activiteiten en bruisende evenementen in het komende jaar. Wilt u ook op de hoogte blijven of meer weten over Verdouw gaat verderDit kan via de kanalen van de stichting: de website of de Facebookpagina. Bent u een bouwer? Dan kunt u ook deelnemen aan sponsorsparen. Een simpele manier om een bijdrage te leveren. 


Deel dit artikel