Diensten
Klant worden
Over ons
Nieuws & Blog
Vacatures
KennisbankKennisbank
Wat is BENG?

Wat is BENG?

BENG is een uitdrukking van een energieprestatie. Tot 2020 wordt de energieprestatie van een gebouw nog uitgedrukt in de Energieprestatiecoëfficiënt (EPC). In 2021 komt daar een norm bij. Dat is BENG. BENG staat voor bijna-energieneutraal-gebouw. Voor nieuwe overheidsgebouwen geldt dat aanvragen van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2019 moeten voldoen aan de BENG-eisen. De overheid heeft namelijk een voorbeeldfunctie.

Vanaf 1 januari 2021 moeten alle gebouwen (utiliteits- en woningbouw) in Nederland bijna-energieneutraal zijn. Dit is een gevolg van de Europese richtlijn EPBD uit 2010 en het Nederlandse Energieakkoord uit 2013. Na 2020 zullen in alle landen van de Europese Unie BENG-eisen gelden.

wat-is-beng-indicatoren.png

BENG: de belangrijkste eisen

De BENG-eisen zijn opgebouwd uit een aantal factoren ook wel eisen genoemd. Deze indicatoren bieden een duidelijk antwoord voor opdrachtgevers, ontwikkelaars, architecten en aannemers. Vanaf 1 januari 2020 moeten alle vergunningaanvragen voor nieuwbouw (woningbouw en utiliteitsbouw) voldoen aan de BENG-eisen.

Dat zijn:

  • Maximale energiebehoefte: de eerste eis waar vanaf 2021 aan moet worden voldoen is de hoeveelheid energie die nodig is om het gebouw te warmen en te koelen. Voor utiliteitsbouw wordt hierbij ook de energie die nodig is voor verlichting meegerekend. De totale hoeveelheid benodigde energie wordt uitgedrukt in kwH per m2. Voor woningen mag die niet meer dan 25 kWh/m2/jaar bedragen, voor utiliteitsgebouwen ligt het maximum op 50 kWh/m2/jaar. Deze eis wordt behaald door het toepassen van goede isolatie, optimale luchtdichtheid en een juiste oriëntatie van het gebouw.
  • Maximaal primair energiegebruik: Hoeveel energie is nodig om in de energiebehoefte van het gebouw te voorzien? Deze waarde, eveneens uitgedrukt in kWh/m2, hangt sterk samen met de gebouwinstallaties: verwarming en koeling, maar ook warm tapwater, hulpenergie, luchtbevochtiging of -ontvochtiging en verlichting. Let wel: van deze waarde kunt u de hoeveelheid opgewekte energie aftrekken. Zonnepanelen helpen u op die manier dus om onder het maximum primair fossiel energiegebruik van 25 kWh/m2/jaar te blijven.
  • Minimaal aandeel hernieuwbare energie: als laatste, er wordt verwacht dat er voor minstens 50 procent gebruikgemaakt wordt van hernieuwbare energie, zoals zonnepanelen, biomassa en windenergie.

EPC tegenover BENG

Het primair fossiel energiegebruik is te vergelijken met de huidige EPC, maar dan niet meer dimensie loos maar uitgedrukt in kWh/m²/jaar. Het gaat hier om een optelsom van het primair energiegebruik voor verwarming, koeling, ventilatie en warm tapwater. Voor utiliteitsgebouwen telt ook het primair energiegebruik mee voor verlichting en (indien aanwezig) bevochtiging. Zijn er PV-panelen of andere hernieuwbare energiebronnen aanwezig dan wordt deze opgewekte energie van het primaire energiegebruik afgetrokken. Systeemverliezen etc. tellen hier niet mee.

Een voorbeeld: U hebt een woning zodanig geïsoleerd dat de warmtevraag van de woning 25 kWh/m2.jr is. Daarmee voldoet u aan BENG-eis 1. Uw primaire fossiele energiegebruik is 29 kWh/m2.jr. U heeft PV-panelen op dak liggen die 7 kWh/m2.jr leveren. Dan wordt uw totale energiegebruik 29 – 7 = 22kWh/m2.jr en voldoet u aan de BENG-eis 2.

Het aandeel hernieuwbare energie zal veelal bestaan uit het aandeel uit zonnepanelen (PV), zonneboiler (PVT), warmtepomp en onder voorwaarden biomassa bronnen en op restwarmte gestookte warmtenetten. Het aandeel wordt bepaald door de hoeveelheid opgewekte hernieuwbare energie te delen door het totaal van hernieuwbare energiegebruik én primaire fossiele energiegebruik.

Een voorbeeld : U maakt gebruik van zonnepanelen in combinatie met een warmtepomp. Daarmee wordt 15 kWh/m2.jr hernieuwbare energie geleverd. Aan fossiele energie gebruikt u nog 5kWh/m2.jr Uw aandeel hernieuwbare energie wordt dan 15/(15+5)=0.75. Uw aandeel hernieuwbare energie is dan 75% en daarmee voldoet u aan BENG-eis 3.

Meer weten over BENG? Kijk eens op de informatiepagina BENG van Rijksdienst voor ondernemend Nederland. Of bekijk deze handige animatie video van RVO waarin wordt uitgelegd wat BENG betekent.

Vragen of advies nodig? Neem contact op. Onze specialisten op het gebied van isolatie en/of daken denken graag met u mee.