Diensten
Klant worden
Over ons
Vacatures
Nieuws & Blog
Documenten
KennisbankKennisbank
Wat is LEAN bouwen?

Wat is LEAN bouwen?

LEAN bouwen is het continu verbeteren van processen in de bouw. Het doel is om verspillingen te verminderen en als het kan deze zelfs weg te nemen. Alles wat geen waarde toegevoegd, dat wordt gezien als verspilling bij LEAN bouwen. Processen die voor de klant geen waarde toevoegen en daarmee dus kosten met zich meebrengen moeten zoveel mogelijk worden teruggebracht. Dat klinkt eenvoudig, maar de praktijk laat vaak anders zien.

Het concept van LEAN denken is bedacht door Toyota. Bij Toyota zijn ze zo te werk gegaan dat elke fout wordt doorgespeeld. Want als er iets dreigt mis te gaan dan is de klant daar het slachtoffer van. Toyota wilde zorgen dat er continu verbetering plaatsvindt. Gericht op het eindresultaat, dat is de klant. Dit kan alleen in een omgeving waar iedereen wordt gerespecteerd. Deze aanpak kan theoretisch ook werken in de bouwwereld.

lean-planning-methode.jpg

Kenmerken van LEAN bouwen

Het belangrijkste kenmerk bij LEAN is dat werkprocessen zo zijn ingericht dat elke handeling die wordt gedaan waarde toegevoegd. Alle andere handelingen zijn verspilling. Er wordt gekeken naar energie, tijd en geld. Het proces zo inrichten kan er voor zorgen dat de doorlooptijd wordt verkort of dat er kwaliteitsverbeteringen plaatsvinden. Naast dat gaat het principe uit dat de organisatie blijft leren. Fouten worden gemaakt, maar zolang dat zo is zijn er verbeterkansen.

Het Lean Management Instituut geeft de volgende kenmerken, deze heeft joostdevree beschreven:

  1. Defineer de waarde; van het product of de handeling gezien vanuit de klant. Wat voor de klant van waarde is, is werkelijke waarde
  2. Optimaliseren; kijk naar de handelingen en blijf deze verbeteren. Zorg dat ze waarde toevoegen
  3. Voorkom elke verspilling; kijk naar de doorlooptijd, wachttijd is verloren tijd voor de klant en eindgebruiker
  4. Reduceer of verminder; zorg dat activiteiten die geen waarde toevoegen zo min mogelijk voorkomen
  5. Vraaggestuurd systeem; denk vanuit ''pull'' en niet vanuit ''push''. Als het kan speel in op klantgemaakte producten
  6. Verbeter continue; kijk welke verbeteringen er in het proces of keten kunnen worden gedaan. Waarborg dat dit continue gebeurd
  7. Lerende organisatie; dit is nodig om LEAN in de praktijk, streef daar naar.

Samenwerken in de bouw met LEAN

In ons Element Magazine over Samenwerking de bouw kunt u meer lezen over LEAN en BIM. Wij als groothandel in bouwmaterialen denken ook graag mee in samenwerken. Dit doen we bijvoorbeeld met onze logistieke hulp en prefab-daken, waarbij we de kap als geheel op de bouw leveren.