Bel direct: 0182 597 300
Menu

Renoveren voor een optimale geluidsisolatie 

Heeft u vaak opdrachten waarbij geluidsoverlast verminderd moet worden? Optimale geluidsisolatie is zeker bij renovatieprojecten vaak een belangrijke eis. Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Utrecht blijkt dat mensen een woning zonder geluidsoverlast van buren als één van de zeven basisvoorzieningen beschouwen. Zij vinden burenlawaai even erg als bijvoorbeeld criminaliteit in hun woonomgeving. Geluidisolatie vindt plaats in vloeren, muren en plafonds. Geluid wordt onderverdeeld in drie categorieën: contactgeluid, luchtgeluid en flankerend geluid. Deze categorieën vragen om een eigen aanpak. Hierbij zijn het dichten van kieren, het ontkoppelen van constructen, het aanbrengen van massa en het aanbrengen van dempers de belangrijkste uitgangspunten voor het toepassen van geluidsisolatie. 

Geluidsisolatie: effectief renoveren

Nieuw van Fermacell is het halve-doos-in-doosconcept voor grondgebonden woningen. Met deze totaaloplossing worden woningscheidende wanden niet aan beide maar slechts aan één zijde voorzien van een voorzetwand. Deze voorzetwand bestaat uit Fermacell gipsvezelplaten en een isolatiepakket, waarmee de woning kan worden opgewaardeerd tot comfortklasse K=2 op gebied van luchtgeluidsisolatie (DnT;A ≥ 57 dB) en contactgeluidsisolatie (LnT;A ≤ 49 dB). Hierdoor brengt het concept de gerenoveerde woning minimaal op het in het Bouwbesluit vastgelegde niveau voor nieuwbouw. Een renovatiewoning voldoet daardoor in één keer aan de eisen die het Bouwbesluit stelt aan geluidsisolatie, brandwerendheid en thermische isolatie. Het concept vraagt de helft van het materiaal en de helft van de arbeid die doorgaans nodig is en werkt daardoor kostenbesparend. Het verlies aan verhuurbaar oppervlak blijft tot een minimum beperkt.

Detaillering geluidsisolatie

Bij grondgebonden woningen is er in de woning geen sprake van woningscheiding, maar van ruimtescheiding. Ten opzichte van appartementen gelden hiervoor andere geluidseisen voor isolatie wat betreft luchtgeluid en contactgeluid. Naast akoestiek vormen bij grondgebonden woningen de detailleringen van de bouwknoppunten een extra uitdaging. Neem de renovatie van een trap, keuken of openhaard. Door de lastige hoeken is maatwerk altijd nodig. Met het halve doos-in-doosconcept kunt u gewoon besluiten alleen de zijde in de woonkamer (in plaats van de keuken of trap) te voorzien van een voorzetwand.

Renoveren: besparing en optimaal rendement

De halve-doos-in-doos-oplossing vraagt slechts de helft van de hoeveelheid materiaal en arbeid die doorgaans nodig zijn bij het toepassen van geluidsisolatie. Dankzij hun slanke opbouw beperken de systeemoplossingen het verlies van het woonoppervlak tot een minimum. Daarnaast leveren ze een grote verbetering qua brandwerendheid tot 60 minuten. Ook voor thermische na-isolatie van gevels is nagedacht over slanke en eenvoudige oplossingen, waarmee isolatiewaarden (RC-waarden) van 3,5 tot 5,0 m2 K/W bereikt worden.


Gerelateerde blogartikelen


Deel dit artikel