Ga naar hoofd inhoud
Hoe maak je houten gevels die aan alle brandeisen voldoen?

Hoe maak je houten gevels die aan alle brandeisen voldoen?

gevelbrand in Londen

De brand in de Londense Grenfell eerder dit jaar wist zich razendsnel te verspreiden via de uiterst brandbare gevel. Het materiaal vatte eigenlijk veel sneller vlam dan dat zou mogen. Dit wilt u als bouwer vast voorkomen. Daarom staan brandveilige gevels, vandaag de dag, een stuk hoger op de agenda. Er ontstaat discussie over de vuurvatbaarheid van bepaalde gevelbekledingen. Ook in Nederland zijn er nog genoeg huizen en gebouwen kwetsbaar. Houten geveldelen zijn natuurlijk ook onderdeel van dit gesprek. Wanneer voldoet een gevel aan de eisen die worden gesteld? Hoe kunt u zorgen dat u houten gevels maakt die voldoen aan het Bouwbesluit? Certificeringinstantie SKH gaf daar kortgeleden antwoord op in haar nieuwste publicatie.

Brandklasse van houten gevels

Er is nog veel onduidelijkheid over de vereiste brandklasse. Zeker als het gaat om gevels met houten gevelbekleding. In de woningbouw gaat de voorkeur nog vaak uit naar lichte uitwendige scheidingsconstructies, volgens Nieman. Dit vanwege de hoge isolatie-eisen en het gebruik van duurzame materialen. Zeker bij houten geveldelen is dit het geval. Houtsoorten die wel kunnen voldoen aan brandklasse D, maar niet aan brandklasse B. Brandklasse B wordt bijvoorbeeld geëist in geval van brandoverslagberekeningen. Bouwbesluit stelt deze in de NEN 6068. Deze eisen hebben met name invloed bij het maken van houten gevels. De eisen, hoe kunt u daar als aannemer of bouwer nu aan voldoen? Bas van Etten, projectleider bij SKH zegt: 

‘De brandklasse wordt bepaald voor het samenstel van materialen dat een bepaalde constructie vormt. Houten gevels zijn een aandachtspunt, omdat veel houtsoorten niet ‘vanzelf’ voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit stelt. Maar wel met de juiste maatregelen.’

De aanleiding

Kortgezegd: de eisen zijn lastig te bepalen. In de praktijk leven er veel vragen bij aannemers over wanneer een gevel brandveiligheid opgebouwd is. SKH zegt in het voorwoord: ‘Deze publicatie is in de hoofdzaak opgesteld om de onduidelijkheid weg te nemen’. De vereiste brandklasse-eisen voor gevels worden duidelijk op een rij gezet met de gevolgen voor de uitvoering. Daarnaast geeft het informatie over de richtlijnen om brandontwikkeling te beperken. Ook de verschillen tussen bestaande bouw, nieuwbouw en renovatie komen voorbij. De uitgave kan gebruikt worden bij vrijstaande woningen, rijwoningen, wonen met zorg, woongebouwen en utiliteitsgebouwen. 

Aan de slag met houten gevels! 

Controlerende instanties hebben niet stilgezeten, dat blijkt zeker uit deze publicatie. U kunt er goed mee uit de voeten! De uitgave van SKH geeft manieren hoe u kunt voldoen aan de gestelde brandeisen voor houten gevels. Er wordt goed neergezet hoe een bepaalde brandklasse gerealiseerd kan worden. Ook vindt u een stappenplan (klik op de afbeelding om te vergroten) met de meest voorkomende voorbeelden waarmee de eis voor het geveldeel kan worden bepaald. 

stappenplan-houten-gevels-brandwerendheid.jpg

Twee opmerkingen bij het stappenplan: 

  • Opmerking 1: Hier is sprake van gelijkwaardigheid, de gevel moet in de basis in zijn geheel aan brandklasse B voldoen. Doordat de breedte van de bouwmuur (100mm) in dergelijke gevallen als brandwerende voorziening voldoende is om brandoverslag te voorkomen kan voor de omliggende delen worden afgezien van de eis ten aanzien van de brandklasse. Bij de galerij geldt dan als basiseis brandklasse C, in plaats van brandklasse D, omdat dit de vluchtroute van de woningen is. De genoemde 100 mm is afkomstig uit NPR 6091 en volgt uit NEN 6068 als veilige afstand om brandoverslag te voorkomen. Dit tussen twee naast elkaar gelegen gevelopeningen in hetzelfde gevelgedeelte. Aangezien brandklasse B in dit geval wordt vereist als toepassingsvoorwaarde van NEN 6068 kan hier voor de overige geveldelen worden afgezien van deze eis. 
  • Opmerking 2: Met een 'korte afstand' wordt in dit geval bedoeld: minder dan 10 meter. Dit is afhankelijk van de situatie. De eis aan de brandklasse wordt in dit geval gesteld vanwege de benodigde brandoverslag berekeningen volgens NEN 6068. Op het moment dat de (al dan niet spiegelsymmetische) afstand in het kader van brandoverslag zo groot is dat brandoverslag niet op kan treden hoeft niet aan brandklasse B te worden voldaan. In de meeste gevallen is circa 10 meter voldoende om geen risico op brandoverslag meer te hebben. Dit dient per geval te worden beoordeeld. Het is dus niet zo dat 10 meter altijd voldoende is. Een veilige aanname waarbij ervan kan worden uitgegaan dat wordt voldaan is 20 meter. 

Assortiment houten geveldelen

Kiest u voor het maken van een houten gevel dan heeft u meerdere keuzes. Bij ons vindt u een groot assortiment. U kunt kiezen uit soorten houten rabat. Rabat is per definitie hooguit brandklasse D, maar het kan geïmpregneerd worden geleverd. Platowood is verduurzaamd, maar niet standaard brandvertragend geïmpregneerd. Standaard hebben Platowood delen maximaal brandklasse D-S2-D0. Door te impregneren met een correct middel kan het klasse B-s2,d0 halen. Let op: als u houten geveldelen gaat behandelen, verven kan zorgen voor afwijking in de klassering.